1949 Siverek doğumlu. ilk, orta ve liseyi Siverek’te tamamladı. Üniversite
eğitimi için İzmir’e geldi. 9 Eylül Eğitim Fakültesini kazandı. 3. sınıfta bırakmak
durumunda kaldı.
ilk şirketini 1970 yılında kurdu. 1970 yılından beri şirketi aktif durumda . 1978
yılından itibaren 3 yıl İzmir Nakliye Ambarlar Dernek Başkanlığı yaptı. 1980
yılından itibaren
İTO’da Meclis üyeliği yaptı İzmir’de Güneydoğu Bölgesinden gelen yurttaşlarımız
için çok ciddi sosyal projeler geliştirdi.
1991 yılında İzmir Işıkkent Bölgesinde nakliyecilere ilgili KENT ULAŞIM PROJESİ için kendi bütçesinden
20.000m2 arazi aldı. Bunu toplu işyeri kooperatifi haline getirdi.
Şu anda toplu işyeri kooperatifinde 500 firma faaliyet gösteriyor 15.000 kişiye istihdam sağlıyor. Bu toplu
yapının yanında ışıkkent bölgesinde 700 dönüm kamyon parklarıyla kargo elleçleme terminalleriyle konteynır
alanlarıyla 700 dönüm Türkiye’de eşi olmayan bir nakliye borsası oluşturdu.
Bu proje Türkiye’de örnek proje haline geldi. 700 dönüm alan içinde 200.000 kamyon iş yapmaktadır.
Hedefindeki proje İzmir Lojistik Merkezi Projesidir,
Bu projede İzmir İstanbul Otoyol projesinden sonra İzmir’deki en önemli proje olacaktır. İzmir’de kurulan
dünyanın lojistik merkezi haline geliştirmek hedefimizdir.

KOÇ ALİ AL

211abbdc-f280-4b5d-a34b-f3c2ac0423d1

YÖNETİM KURULU ASİL

Koç Ali Al 
(İzmir Tic.Od.Mec.Üyesi)

Sedat Yeşilağaç 
(Çukurova Döviz A.Ş. Görevli)

Zafer İncu 
(Bilgin Loj.Hizm.İzmir Şub.Müd)

YÖNETİM KURULU YEDEK

Halil İbrahim Eker
(Esnaf)

İhsan Yılmazoğlu
(Metropol Uluslararası Nak.Sahibi)

Nuri Sertyürek
(Esnaf)

DENETİM KURULU ASİL

Halil Kurt
(İzmir Tic.Od.Mec.Üyesi)

Melih Tunç Tandoğan
(İzmir Tic.Od.Mec.Üyesi)

DENETİM KURULU YEDEK

İbrahim Karasel
(Esnaf)

Bilgin Dağlı
(Esnaf)